Skontaktuj się z nami
Tel.: 22 114 94 11
 

Oferta

Poradnik

Rozwód - konflikt między byłymi partnerami - bezpłatne szkolenie.

07.08.2015

Zapraszamy osoby będące w konflikcie z byłym partnerem do wzięcia udziału w grupie psychoedukacyjno - wsparciowej. Szkolenie jest bezpłatne, a prowadzi je dwóch trenerów - psychologów przez 12 tygodni. Zdobędą Państwo praktyczną wiedzę z zakresu potrzeb dziecka, komunikacji, czy mediacji rodzinnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły znajdą Państwo w dalszej części poradnika. >>

Znęcanie – jak mu przeciwdziałać?

04.03.2015

Jesteś ofiarą przestępstwa znęcania i nie wiesz, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim? Ten problem rozwiązuje mecenas Renata Skowronek- Kiesio, współpracująca z ROBERT OFIARA KANCELARIA ADWOKACKA, w eksperckim artykule dla Infora. >>

Władza rodzicielska

15.09.2013

Pierwotnie, jeszcze w czasach starożytnego Rzymu w epoce klasycznej, władza rodzicielska przysługiwała tylko ojcu, była to więc nie tyle władza rodzicielska co bardziej władza ojcowska (patria potestas) i obejmowała pełnię władzy nad osobami, które tej władzy podlegały, a więc prawo życia i śmierci (ius vitae ac necis), co oznaczało również prawo ojca do zaprzedania dziecka w niewolę.>>

Dziecko a rozwód- jak postępować?

06.05.2013

W niniejszym artykule znajdą Państwo informacje na temat podstawowych zasad, których powinni przestrzegać rozwodzący się rodzice, by zminimalizować negatywne odczucia związane z rozpadem rodziny, jakie przeżywać będzie dziecko. Jeżeli oboje rodzice będą ich przestrzegać krzywda dziecka związana z rozpadem rodziny zostanie zminimalizowana a dziecko szybciej zaakceptuje nową sytuacje.>>

Alimenty na dziecko

27.02.2013

Obowiązkiem rodzica jest dostarczanie środków utrzymania i wychowania swojemu dziecku. Zgodnie z art.133 § 1 KRO: "Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania".>>

Adopcja

02.02.2013

Przez przysposobienie (adopcję) rozumie się nawiązany między przysposabiającym a przysposobionym stosunek prawnorodzinny podobny do stosunku między rodzicami a dzieckiem. Między stronami tego stosunku powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między dzieckiem a jego naturalnymi rodzicami. Stosunek prawny wynikający z przysposobienia jest jednak podobny, a nie taki sam jak stosunek między rodzicami a ich rodzonym dzieckiem.>>

Rozwód

24.09.2012

Sprawy rodzinne należą do spraw szczególnych. Nie wystarczy tutaj sama znajomość przepisów prawa rodzinnego czy postępowania cywilnego. Nie są to bowiem sprawy w których przepisy mogą być jasno zdefiniowane. Kwestie rodziny zaliczane są do niezwykle emocjonalnych, stąd w sprawach rodzinnych nierzadko zdarzają się opinie biegłych psychologów, psychologów dziecięcych, psychiatrów.>>

Kontakty z dzieckiem

14.07.2012

W praktyce przyjmowana jest zasada, zgodnie z którą, im większy konflikt pomiędzy osobą sprawującą stałą pieczę nad dzieckiem a osobą chcącą się kontaktować z dzieckiem, tym bardziej szczegółowo powinny być uregulowane kontakty. Zazwyczaj Sąd określa dni tygodnia, w których uprawniony ma prawo do kontaktu z dzieckiem np. może być to każdy piątek, może Sąd określać też dni miesiąca np. pierwszy i trzeci piątek miesiąca.>>

Podział majątku

13.05.2012

Sprawy o podział majątku wspólnego, czyli majątku, jakiego dorobili się małżonkowie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, byli małżonkowie mogą przeprowadzić albo ugodowo, albo na drodze sądowej. Oczywiście, ideałem byłoby, gdyby małżonkowie potrafili się w tej kwestii porozumieć ugodowo, poprzez zawarcie stosownej umowy. Umowę taką niekiedy trzeba, a niekiedy warto, zawrzeć przed notariuszem. >>

Separacja

20.01.2012

Orzeczenia separacji może się domagać każdy z małżonków w sytuacji, gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (art. 61[1] §1 KRO). Przesłanka zupełnego rozkładu pożycia jest spełniona w sytuacji, gdy małżonkowie nie współżyją fizycznie ze sobą, nie ma między nimi więzi emocjonalnej oraz co do zasady więzi gospodarczej. Jeśli idzie o więź gospodarczą, to separacja może być orzeczona w przypadku jej istnienie w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza gdy małżonkowie mieszkają razem z powodu braku innej możliwości. >>

Intercyza

02.03.2009

Intercyza w chwili obecnej w Polsce staje się coraz bardziej popularnym sposobem na uregulowanie stosunków majątkowych między małżonkami. Choć budzi wiele kontrowersji, może uchronić nas przed nieporozumieniami w przyszłości. W krajach europejskich intercyza jest dość powszechnie używaną instytucją, gdyż pozwala na pełne rozdzielenie majątku męża i żony, co w przyszłości pozwala na uniknięcie konfliktów pomiędzy małżonkami na tle finansowym.>>

Skontaktuj się z nami:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Tel.: 22 114 94 11 Tel.: 22 415 39 71 Fax.: 22 404 54 68

Email: info@adwokat-rodzinne.pl

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Nasi partnerzy o nas:

Komitet Ochrony Praw Dziecka Adwokatura Polska Fundacja Splotu Ramiennego Telewizja Polska