Skontaktuj się z nami
Tel.: 22 114 94 11
 

Oferta

Szczegóły aktualności

Podział majątku

Sprawy o podział majątku wspólnego, czyli majątku, jakiego dorobili się małżonkowie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, byli małżonkowie mogą przeprowadzić albo ugodowo, albo na drodze sądowej.
 
Oczywiście, ideałem byłoby, gdyby małżonkowie potrafili się w tej kwestii porozumieć ugodowo, poprzez zawarcie stosownej umowy. Umowę o podział majątku niekiedy trzeba, a niekiedy warto, zawrzeć przed notariuszem. Niezbędne będzie udanie się z taką umową do kancelarii notarialnej w sytuacji, gdy przedmiotem podziału będzie dla przykładu nieruchomość. Należy zaznaczyć, że pomimo kosztów notarialnych, postępowanie takie jest krótsze i tańsze od postępowania sądowego. W przypadku, gdy dzielony majątek jest znacznej wartości, przygotowanie umowy należałoby zlecić profesjonaliście.
 
Sprawy o dział majątku w teorii mogą zostać rozpoznane przy sprawie rozwodowej, ale w praktyce zdarza się to niezwykle rzadko. W moim przekonaniu nie jest to zła praktyka. Dzięki temu sprawa rozwodowa może zakończyć się szybko. Często znacznie szybciej, jeżeli między małżonkami występują znaczne różnice w kwestii podziału majątku. Pozwala to przynajmniej na szybkie uregulowanie statusu cywilnego stron sporu, a trzeba pamiętać, że sprawy działowe potrafią trwać kilka lat.
 
Sprawy o podział majątku wspólnego rozpoznawane są w trybie nieprocesowym przez rejonowe sądy cywilne właściwe ze względa na miejsce położenia majątku.
 
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek. Opłata sądowa to koszt rzędu 1000,00 zł.
 
Najczęściej spór dotyczy wysokości udziałów małżonków w majątku wspólnym lub też wartości jego poszczególnych składników. Kwestia jest o tyle trudna procesowo, że przepisy przyjmują zasadę równych udziałów. Wyjątki dopuszczalne są jedynie w sytuacji szczególnie uzasadnionych. Zgodnie z art. 43 KRO oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.
 
Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
 
Uzasadnionym powodem ustalenia przez sąd nierównego podziału może być dla przykładu wieloletnia separacja ekonomiczna, rażące i uporczywe nieprzyczynianie się do powstania majątku wspólnego, znaczne różnice w nakładach na majątek, przy uwzględnieniu  potencjalnych możliwości stron.
 
Udowodnienie przed sądem, że istnieją ważne powody umożliwiające nierówny podział majątku wspólnego, należy do tego małżonka, który domaga się takiego podziału majątku.
 
Adwokat Robert Ofiara
 
 
 
 
tagi: nierówny podział majątku wspólnego, nierówny podział majątku po rozwodzie, rozwód podział majątku, podział majątku, adwokat podział majątku, podział majątku warszawa, kancelaria podział rozdzielność majątkowa, adwokat warszawa podział majątku

Skontaktuj się z nami:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Tel.: 22 114 94 11 Tel.: 22 415 39 71 Fax.: 22 404 54 68

Email: info@adwokat-rodzinne.pl

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Nasi partnerzy o nas:

Komitet Ochrony Praw Dziecka Adwokatura Polska Fundacja Splotu Ramiennego Telewizja Polska