Skontaktuj się z nami
Tel.: 22 114 94 11
 

Oferta

Rozwód

ROZWÓD ADWOKAT WARSZAWA

Kancelaria adwokacka Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o rozwód, co umożliwia nam niesienie realnej pomocy osobom, mającym sprawy dotyczące rodziny. 

Nasza kancelaria wyspecjalizowała się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach o rozwód z orzeczeniem winy jednej ze stron oraz w sprawach rodzinnych, w których sporne są między rozwodzącymi się małżonkami kwestie miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Współpracujemy z psychologami i seksuologami dziecięcymi, mediatorami rodzinnymi, psychiatrą dla osób dorosłych, prywatnym detektywem oraz notariuszem, dzięki czemu nasze usługi w sprawach rodzinnych cechuje kompleksowość.

Do każdej sprawy podchodzimy odpowiedzialnie i indywidualnie. Nie boimy się spraw trudnych, wymagających dużego zaangażowania oraz rozeznania w problematyce postępowań rozwodowych. Prowadzimy sprawy z konwencji haskiej oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami kraju.

Usługi z zakresu spraw dotyczących rodziny i opieki

Kancelaria adwokacka Roberta Ofiara Kancelaria Adwokacka oferuje profesjonalne doradztwo i reprezentację w sprawach o:

 • rozwód bez orzekania winy,
 • rozwód z orzeczeniem winy,
 • podział majątku,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • kontakty z dzieckiem,
 • alimenty,
 • wykorzystywanie seksualne nieletnich,
 • uprowadzenie dziecka, z konwencji haskiej,
 • przysposobienie/adopcje oraz rodziny zastępcze.

Świadcząc usługi prawne na rzecz naszych mocodawców z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego doradzamy strategię postępowania w sprawie, przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma, prowadzimy negocjacje i reprezentujemy przed Sądami wszystkich instancji.

Rozwód z winą

Nierzadko zdarza się, że jedna ze stron związku małżeńskiego obwinia drugą stronę za rozpad małżeństwa, czego druga strona nie jest w stanie zaakceptować, a to z kolei prowadzi do ostrego konfliktu okołorozwodowego. Wówczas zazwyczaj porozumienie między stronami jest niemożliwe lub znacznie utrudnione a sprawa spotyka swój finał w sądzie.

Wsparcie ze strony adwokata w tego typu sprawach jest widoczne w szczególności przy negocjacjach okołorozwodowych, w procesie gromadzenia dowodów oraz przy przesłuchiwaniu na rozprawach świadków czy biegłych.

Jak wynika z naszej praktyki zawodowej, pomoc adwokat prowadzącego sprawę o rozwód z winą, polega na udowodnieniu:

 • zdrady w związku, także i takiej, na którą nie ma bezpośrednich dowodów (brak zdjęć, słabe dowody z korespondencji czy świadków),
 • przemocy psychicznej i fizycznej, również stosowanej wyłącznie w tzw. czterech ścianach,
 • alkoholizmu, także ukrywanego, 
 • hulaszczego trybu życia jednej ze stron.

W trakcie sprawy o rozwód z orzeczeniem winy jednego z małżonków należy także wykazać, że to właśnie dana przyczyna doprowadziłam do rozpadu związku małżeńskiego. Wykazanie związku między działaniem małżonka, a rozpadem więzi między stronami należy do tego z małżonków, który żąda ustalenia winy.

Ponadto, niezależnie od przyczyny, jaka staje się podstawą do sporu o to czyją winą jest rozpad małżeństwa, należy zawsze pamiętać, że w tego typu postępowaniu wygrywa strona, która lepiej udowodni i uzasadni swoje racje.

Rozwód a dziecko

Wyspecjalizowaliśmy się w spornych sprawach rodzinnych, w których konflikt między rozwodzącymi się małżonkami oscyluje wokół sytuacji prawnej i faktycznej dziecka.

Dobrze znane są nam procedury opiniowania w sprawach rodzinnych dotyczących małoletnich przez RODK-a. Wielokrotnie w naszej działalności spotkaliśmy się z nastawianiem dziecka przez jednego z rodziców, alienowaniem poprzez ukrywanie dziecka w nieznanym drugiemu rodzicowi miejscu, fizycznym bądź psychicznym znęcaniem nad małoletnim czy wykorzystywaniem seksualnym dziecka.

Adwokat Robert Ofiara przez cztery lata pełnił funkcję Naczelnego Adwokata w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, a także współpracował z Fundacją Dzieci Niczyje, gdzie zasiadał w Radzie Ekspertów ds. Dzieci Ofiar Handlu.

Rozwód pomoc prawna

Wsparcie ze strony kancelarii adwokackiej Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka w sprawach o rozwód, obejmuje w szczególności następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie sytuacji prawnej rozwodzącego się małożonka, strategii postępowania na gruncie konkretnego stanu faktycznego,
 • prowadzenie negocjacji okołorozwodowych,
 • przygotowywanie umów o podział majątku, w tym regulujących wzajemne rozliczenia małżonków i spłaty związane z kredytami na nieruchomości, umów o korzystanie z wspólnego mieszkania czy też innych umów regulujących stosunki stron,
 • projektowanie planów wychowawczych,
 • sporządzanie pozwów o rozwód, odpowiedzi na pozwy rozwodowe, apelacji w sprawach o rozwód, wniosków o podział majątku czy pozwów o alimenty,
 • reprezentowanie klientów na rozprawach i posiedzeniach.

Reprezentujemy klientów przed Sądami wszystkich instancji.

Porady prawne prawo rodzinne

Zainteresowanych konsultacją zapraszamy do kontaktu: 22 114 94 11

 
 
 
 

Skontaktuj się z nami:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Tel.: 22 114 94 11 Tel.: 22 415 39 71 Fax.: 22 404 54 68

Email: info@adwokat-rodzinne.pl

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Nasi partnerzy o nas:

Komitet Ochrony Praw Dziecka Adwokatura Polska Fundacja Splotu Ramiennego Telewizja Polska