Skontaktuj się z nami
Tel.: 22 114 94 11
 

Oferta

Dziecko

WŁADZA RODZICIELSKA, MIEJSCE POBYTU I KONTAKTY Z DZIECKIEM

Adwokat Robert Ofiara od początków swojej kariery w zawodzie prawnika interesował się sytuacją prawną dziecka, jego prawami i obowiązkami opiekunów tegoż dziecka w sytuacji konfliktu okołorozwodowego, wykorzystywania seksualnego czy też manipulowania, nastawiania lub innego szkodzącego dziecku działania.

W latach 2004-2008 mecenas Robert Ofiara sprawował funkcję Naczelnego Adwokata w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Nadto, w trakcie swojej praktyki zawodowej współpracował z Fundacją Dzieci Niczyje, Stowarzyszeniem "Niebieska linia", Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Wydziałem Edukacji m.st. Warszawy, Instytutem Spraw Publicznych, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją Kronenberga, Fundacją „Mederii” czy Fundacją „ABCXXI– Cała Polska czyta dzieciom”.
 
Dzięki posiadanemu przez mecenasa doświadczeniu w kancelarii adwokackiej Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka zapewniamy pomoc prawną w sprawach dotyczących dzieci, w szczególności związanych z:
  • pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej,
  • ustaleniem miejsca zamieszkania/pobytu dziecka,
  • kontaktów z małoletnim,
  • wykorzystywaniem seksualnym dziecka,
  • uprowadzeniem małoletniego przez jednego z opiekunów.
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w sprawach związanych z wydawaniem opinii psychologicznych, co do rodzaju więzi dziecka z rodzicami oraz kompetencji wychowawczych rodziców małoletniego, najczęściej przygotowywanych przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne tzw. RODK. Wielokrotnie przygotowywaliśmy naszych klientów do postępowania i opiniowania przez RODK, popieraliśmy lub podważaliśmy opinie biegłych w sprawach rodzinnych, doradzaliśmy prywatne opiniowanie lub inne rozwiązania w sytuacjach problematycznych.
 
Zapraszamy do kontaktu!
 
 
 
Tagi: adwokat warszawa, adwokat rodzinne, kontakty z dzieckiem po rozwodzie, władza rodzicielska, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie kontaktów, nastawianie dziecka, pomoc prawna, opinie RODK, adwokat prawo rodzinne, wniosek o kontakty, wniosek o ustalenie miejsca pobytu

Skontaktuj się z nami:

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok. 2
00-697 Warszawa

Tel.: 22 114 94 11 Tel.: 22 415 39 71 Fax.: 22 404 54 68

Email: info@adwokat-rodzinne.pl

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Nasi partnerzy o nas:

Komitet Ochrony Praw Dziecka Adwokatura Polska Fundacja Splotu Ramiennego Telewizja Polska